Vanuit oppervlaktewateren worden grote hoeveelheden water opgenomen voor bijvoorbeeld koelwatersystemen van elektriciteitscentrales en door waterleidingbedrijven ten behoeve van drinkwatervoorziening. De inname van vis, kwallen en (drijf-)vuil vormt bij veel centrales en andere waterinnamepunten een groot probleem. FishFlow Innovations heeft een nieuw type trommelzeef ontwikkeld om vis, kwallen en drijfvuil uit het water te filteren en gescheiden af te voeren. De trommelzeef beschadigt de vis niet, waardoor aan de geldende milieurichtlijnen kan worden voldaan.

Werking van de koelwaterinlaat

De visveilige (koel-)waterinlaat die recent door FishFlow Innovations is ontwikkeld is een voorziening die voor koelwatersystemen wordt geplaatst. De voorziening bestaat uit een roterende trommelzeef die om een visveilige vijzel is gebouwd. Het water dat door de koelwaterpompen wordt aangezogen wordt eerst de trommelzeef ingezogen, waarna het water via de geperforeerde wanden in het koelwatersysteem wordt gepompt. Een motor met tandwielkast verzorgt de aandrijving van de vijzel. Deze beweging zorgt ervoor dat vuil, vis en kwallen over de lengterichting door de trommelzeef worden gevoerd, waarna deze vaste materialen naar het oppervlaktewater worden teruggevoerd.

Hydroelectricity is the term referring to electricity generated by hydropower; the production of electrical power through the use of the gravitational force of falling or flowing water. It is the most widely used form of renewable energy, accounting for 16 percent of global electricity generation – 3,427 terawatt-hours of electricity production in 2010, and is expected to increase about 3.1% each year for the next 25 years.

Wind (primary renewable natural) power harnesses the power of the wind to propel the blades of wind turbines. These turbines cause the rotation of magnets, which creates electricity. Wind towers are usually built together on wind farms. There are offshore and onshore wind farms. Global wind power capacity has expanded rapidly to 336 GW in June 2014, and wind energy production was around 4% of total worldwide electricity usage, and growing rapidly.

A biofuel is a fuel that contains energy from geologically recent carbon fixation. These fuels are produced from living organisms. Examples of this carbon fixation occur in plants and microalgae. These fuels are made by a biomass conversion (biomass refers to recently living organisms, most often referring to plants or plant-derived materials). This biomass can be converted to convenient energy containing substances in three different ways: thermal conversion, chemical conversion, and biochemical conversion.

Beeldmateriaal

In deze foto’s krijgt u een indruk van het FishFlow koelwater inlaat systeem.

Vraag uw offerte aan

Heeft u interesse in dit unieke koelwater inlaat systeem? Stuur dan een e-mail naar info@fishflow.nl of laat uw bericht achter via ons contactformulier. Wij zullen dan snel met u contact opnemen om uw vraagstuk te bespreken zodat we u een passende oplossing kunnen voorleggen.