Eddy Kalliski

Jonge vis en kleine trekvissoorten zijn een aantrekkelijke prooi voor roofvis en visetende vogels. In de week van 8 augustus plaatsen Havenbedrijf Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat in en om het Noordzeekanaal 45 rifkorven waar kleine vissen kunnen schuilen.

45 rifkorven

Het plaatsen van de rifkorven

De schuilobjecten hebben de vorm van een bijenkorf, zijn hol en bevatten tal van gaten waar de vis de korf in en uit kan zwemmen. Ze zijn ongeveer 1 m hoog, gemaakt van beton en wegen 800 kg. De rifkorven hebben hun werking als schuilplaats voor vis bewezen tijdens een 3 jaar durend onderzoek in het kader van het Onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer – IJmeer in de ‘waterproeftuin’ in het Markermeer ten zuiden van de Houtribdijk. De rifkorven worden geplaatst in de week van 8 augustus bij de volgende vispassages en andere visrijke plekken: Vispassage Noorder IJplas, Vispassage gemaal Halfweg, Vispassages Oranjesluizen, Madagascarhaven, Minervahaven en Neptunushaven. Kleine trekvis zoals glasaal en driedoornige stekelbaars hebben door deze rifkorven een grotere kans om te overleven en zich veilig door de vispassages te verplaatsen.

Plaatsing: geen eenvoudige klus

Het plaatsen van de rifkorven is niet overal een eenvoudige klus. Na een vaartocht vanaf de Houtribdijk worden de korven voor de vispassages bij de Noorder IJplas en bij Gemaal Halfweg overgeladen op een vrachtauto met kraan, die de korven vervolgens op de juiste plek te water zal laten. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Ruim baan voor vis

Een gezonde visstand duidt op een goede waterkwaliteit. Vissen moeten zich vrijuit kunnen verplaatsen naar andere wateren, om zich voort te planten en op te kunnen groeien. Obstakels als sluizen, stuwen, gemalen en dammen verhinderen dit vaak. Ze leiden ertoe dat het aantal én de verscheidenheid aan vissen in de Nederlandse wateren afneemt. Rijkswaterstaat neemt samen met andere waterbeheerders maatregelen waardoor vissen deze barrières kunnen omzeilen. Zo zijn er door de waterbeheerders de afgelopen jaren een tiental vispassages aangelegd langs het Noordzeekanaal, en de komende jaren volgen er nog meer.

 

Bron: Rijkswaterstaat.nl

Zie ook: NOS.nl, het NOS Journaal vanaf 11’18”
en Hart van Nederland