De aalhevel van FishFlow Innovations is een aangepaste vorm van de hevelvistrap. Een aalhevel kan uitkomst bieden voor herstel/creatie van migratiemogelijkheden voor aal in gebieden waar de migratie van andere vissoorten niet gewenst is.

Werking van de aalhevel

De FishFlow aalhevel bestaat, net als de hevelvistrap, uit een gesloten bak die door buizen verbonden is met het water aan weerszijden van de stuw. Met behulp van een vacuümpomp wordt het water over het hoogste punt in de aalhevel gebracht, waarna de passage water begint te hevelen. Doordat de hevelende leiding van de aalhevel is voorzien van borstels in plaats van tussenschotten en er maar enkele centimeres water door de hevel lopen, is de aalhevel niet passeerbaar voor schubvissen, maar wel voor glasaal en paling. De aalhevel kan daardoor uitkomst bieden wanneer het wenselijk is dat het achterland van een kunstwerk ontsloten wordt voor paling, maar voor andere vissoorten onbereikbaar blijft. Van deze situatie kan sprake zijn indien de kwaliteit van de visstand en/of het water aan weerszijden van een kunstwerk sterk verschilt.

 • regelbaar debiet: de luchtbel biedt de mogelijkheid om het debiet in de passage aan te passen aan de waterstand. De aalhevel is daardoor zeer geschikt in situaties met lage afvoerdebieten
 • laag energieverbruik: voor hevelwerking zijn geen waterpompen nodig, zodat het energieverbruik laag is
 • vrij plaatsbaar: de aalhevel is een flexibel prefabsysteem, dat buiten de watergang geplaatst kan worden zowel op, naast, boven of in het migratieknelpunt;
 • uiterlijk af te stemmen op omgeving: de aalhevel is geschikt voor plaatsing in een dijktalud of terp voor inpassing in een natuurlijke omgeving;
 • bijzondere toepassingsmogelijkheden: er zijn speciale uitvoeringen mogelijk voor de integratie in het landschap of stedelijke omgeving of voor educatieve doeleinden, zoals bijvoorbeeld de installatie van een fishcounter.
 • de Aalhevel wordt uitgevoerd in composiet of RVS
 • borstels maken het mogelijk voor zowel jonge als volwassen alen om de hevel makkelijk te passeren.
 • door de geringe watwerstand in de aalhevel is het voor schubvis niet mogelijk de hevel te passeren.
 • voorzien van in- en uitzwembakken, die vissen zien als veilige schuilplekken, waar vanuit zij verder kunnen migreren.
 • energievoorziening met zonnepanelen/windenergie mogelijk.
 • de exacte uitvoering wordt per locatie bekeken

Gerealiseerde projecten

Hieronder ziet een overzicht van aalhevel projecten die we hebben gerealiseerd voor onze opdrachtgevers.

Vraag uw offerte aan

Heeft u behoefte aan uitstekende aalhevel? Stuur dan een e-mail naar info@fishflow.nl of laat uw bericht achter via ons contactformulier. Wij zullen dan snel met u contact opnemen om uw vraagstuk te bespreken zodat we u een passende oplossing kunnen voorleggen