De aalhevel van FishFlow Innovations is een aangepaste vorm van de hevelvistrap. Een aalhevel kan uitkomst bieden voor herstel/creatie van migratiemogelijkheden voor aal in gebieden waar de migratie van andere vissoorten niet gewenst is.

Werking van de aalhevel

De FishFlow aalhevel bestaat, net als de hevelvistrap, uit twee bakken aan weerszijden van een stuw, die door middel van een leiding met elkaar verbonden zijn. Met behulp van een vacuümpomp wordt het water over het hoogste punt in de aalhevel gebracht, waarna de passage water begint te hevelen. Er is voor deze hevelwerking geen waterpomp nodig, zodat het energieverbruik laag is. Doordat de hevelende leiding van de aalhevel is voorzien van borstels in plaats van tussenschotten en er maar enkele centimeters water door de hevel lopen, is de aalhevel niet passeerbaar voor schubvissen, maar wel voor glasaal en paling. De aalhevel kan daardoor uitkomst bieden wanneer het wenselijk is dat het achterland van een kunstwerk ontsloten wordt voor paling, maar voor andere vissoorten onbereikbaar blijft. Van deze situatie kan sprake zijn indien de kwaliteit van de visstand en/of het water aan weerszijden van een kunstwerk sterk verschilt.

De vacuümpomp zorgt voor de aanwezigheid en instandhouding van een luchtbel. De grootte van de luchtbel is bepalend voor het debiet over de aalhevel. Een rustige stroming is voor alen voldoende om te kunnen migreren. Bijkomend voordeel van het lage waterverbruik is dat de hevelvistrap zeer geschikt is voor situaties met lage afvoerdebieten.

Er zijn weinig vereisten aan de vorm en het uiterlijk van de aalhevel. Door een flexibel inzetbaar prefabsysteem dat zich uitstekend buiten de watergang kan bevinden, is de aalhevel op, naast, boven of in het migratieknelpunt te plaatsen. Het uiterlijk is ook af te stemmen op de omgeving; de aalhevel is geschikt voor plaatsing in een dijktalud of terp voor inpassing in een natuurlijke omgeving, of juist industrieel voor integratie in een stedelijke omgeving. Voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden is de installatie ook te voorzien van een fishcounter.

 • regelbaar debiet
 • laag waterverbruik
 • laag energieverbruik
 • onderhoudsarm
 • vrij plaatsbaar
 • uiterlijk af te stemmen op omgeving
 • optioneel voorzien van fishcounter
 • uitvoering in glasvezelversterkt composiet of rvs
 • dmv borstels geschikt voor zowel jonge als volwassen alen
 • niet te passeren door schubvis
 • voorzien van in- en uitzwembakken, die vissen zien als veilige schuilplekken, waar vanuit zij verder kunnen migreren
 • energievoorziening met zonnepanelen/windenergie mogelijk
 • de exacte uitvoering wordt per locatie bepaald

Gerealiseerde projecten

Hieronder ziet een overzicht van aalhevel projecten die we hebben gerealiseerd voor onze opdrachtgevers.

Vraag uw offerte aan

Heeft u behoefte aan een aalhevel? Stuur dan een e-mail naar info@fishflow.nl of laat uw bericht achter via ons contactformulier. Wij zullen dan snel met u contact opnemen om uw vraagstuk te bespreken zodat we u een passende oplossing kunnen voorleggen.