De FishFlow hevelvistrap maakt stuwen, dammen en andere kunstwerken passeerbaar voor migrerende vissen. De passage is compact, relatief goedkoop en kan ook geïmplementeerd worden op plaatsen waar maar weinig ruimte beschikbaar is. De passage is een goed alternatief voor de conventionele vistrap.

De werking van de hevelvistrap

De FishFlow hevelvistrap bestaat uit een vistrap in een vacuümdichte buis, die met het water aan weerszijden van het te passeren kunstwerk verbonden is. Met behulp van een vacuümpomp wordt het water over het hoogste punt in de hevelvistrap gebracht, waarna de passage water begint te hevelen. Voor deze hevelende werking is geen waterpomp nodig, zodat het energieverbruik laag is.

Het water stroomt vervolgens over een vistrap: een reeks compartimenten met een klein onderling peilverschil. De vistrap stelt vissen in staat om een groot peilverschil via een reeks kleine stappen te overbruggen. De vacuümpomp zorgt voor de aanwezigheid en instandhouding van een luchtbel. De grootte van de luchtbel is bepalend voor het debiet over de vistrap. Bij een rustige stroming kunnen zowel grote als kleine vissen tegen de stroom in de vistrap op zwemmen. Bijkomend voordeel van het lage waterverbruik is dat de hevelvistrap zeer geschikt is voor situaties met lage afvoerdebieten. Voor bodemvissen als (glas)aal is een speciale voorziening aanwezig zodat ook zij de passage kunnen gebruiken.

De hevelvistrap vergt weinig onderhoud door de toepassing van glasvezelversterkt composiet en rvs. Mochten zich sedimenten in de hevelvistrap ophopen, kan deze eenvoudig worden doorgespoeld.

Er zijn weinig vereisten aan de vorm van de hevelvistrap. Door een flexibel inzetbaar prefabsysteem dat zich buiten de watergang wordt geplaatst, is de hevelvistrap op, naast, boven of in het migratieknelpunt te plaatsen. Hierdoor hoeft geen grond te worden aangekocht en afgevoerd. Dit houdt de bouwkosten laag.
Het uiterlijk is af te stemmen op de omgeving; de hevelvistrap is geschikt voor plaatsing in een dijktalud of terp voor inpassing in een natuurlijke omgeving, of juist voor integratie in een stedelijke omgeving. Voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden is de installatie ook te voorzien van een fishcounter.
 • regelbaar debiet
 • laag waterverbruik
 • laag energieverbruik
 • lage bouwkosten
 • onderhoudsarm
 • vrij plaatsbaar
 • uiterlijk af te stemmen op omgeving
 • optioneel te voorzien van fishcounter
 • uitvoering in glasvezelversterkt composiet met rvs onderdelen
 • speciale voorziening voor bodemvissen (bewezen werking)
 • leverbaar in standaard diameters van 800, 1.000, 1.200 of 1.600 mm
 • voor speciale toepassingen is een buisdiameter tot 2.400 mm mogelijk
 • de lengte van de hevelvistrap wordt bepaald op basis van het te overbruggen peilverschil, waarbij één tussenschot nodig is per 100 mm peilverschil. De afstand tussen opeenvolgende tussenschotten is 800 tot 1.500 mm
 • debiet van 10 tot 50 l/s bij een maximale stroomsnelheid van 1,5 m/s
 • voorzien van in- en uitzwembakken, die vissen zien als veilige schuilplekken, waar vanuit zij verder kunnen migreren
 • energievoorziening met zonnepanelen/windenergie mogelijk
 • de exacte uitvoering wordt per locatie bepaald

Gerealiseerde projecten

De FishFlow hevelvistrap kan eenvoudig ingepast worden in bestaande en nieuwe stuwen, dammen, zeedijken en andere kunstwerken. De eerste FishFlow hevelvistrap is in mei 2006 gerealiseerd in de Hertogswetering in het beheersgebied van het waterschap Aa en Maas. Sindsdien zijn er onder meer hevelvistrappen geplaatst in Wier en Oude Leije (Gemeente Leeuwarderadeel), het Ilperveld (Landschap Noord-Holland), de Kaweise Loop (Waterschap Aa en Maas) en de Rode Beek (Waterschap Veluwe).

Vraag een offerte aan

Heeft u te maken met een situatie waarin een visvriendelijke hevelvistrap uitkomst zou bieden? Stuur dan een e-mail naar info@fishflow.nl of een bericht via ons contactformulier. Wij zullen dan snel met u contact opnemen om uw vraagstuk te bespreken zodat we u een passende oplossing kunnen voorleggen.