In veel Nederlandse wateren is het leefgebied voor vissen marginaal door intensief menselijk gebruik. Structuren, zoals water- en oevervegetatie, dood hout, stenen, ontbreken en daarmee paai-, opgroei-, schuil- en foerageerplekken voor vissen en andere waterfauna. Intensieve scheepvaart, sluizen, stuwen en gemalen vormen nog steeds grote barrières voor migratie van vissen. Op plekken waar natuurlijke structuren ontbreken, kunnen ‘rifkorven’ het leefgebied en de verplaatsingsmogelijkheden voor vissen verbeteren.

De werking

De betonnen korven hebben de vorm van een bijenkorf en zijn één tot anderhalve meter hoog en breed. Een rifkorf zonder bodem weegt circa 800 kg per stuk. Met een betonnen bodem wegen de rifkorven ca. 1000 kg per stuk. De rifkorven en zijn voorzien van gaten waar vissen de korf in en uit kunnen zwemmen. De bovenkant is gesloten en de diameter van de gaten is specifiek afgestemd op de grootte van bepaalde watervogels, waardoor de rifkorven een veilige haven bieden tegen predatie door bijvoorbeeld aalscholvers. Ook de robuustheid is afgestemd op de onstuimige weersomstandigheden die in bijvoorbeeld het IJsselmeergebied kunnen voorkomen.

Voor meer informatie klik hier voor het artikel “korven voor vis” van het blad Visionair (Sportvisserij Nederland).

Klik hier voor meer berichtgeving en tevens een uitzending van AT5 omtrent Rifkorven.

En zie hier de spin-off reclame van de ASN Bank over het “PVC-paardje” met daarin de rifkorven.

Rifkorven en plaatsing

In deze foto’s krijgt u een indruk van de Rifkorven en de diverse locaties waar we deze hebben gerealiseerd.

Vraag uw offerte aan

Heeft u behoefte aan rifkorven? Stuur dan een e-mail naar info@fishflowinnovations.nl of laat uw bericht achter via ons contactformulier. Wij zullen dan snel met u contact opnemen om uw vraagstuk te bespreken zodat we u een passende oplossing kunnen voorleggen.